1.jpg

Contributie

De contributie bedraagt € 220,00 per jaar, in 4 gelijke delen per kwartaal geïnd.
Voor het innen van de contributie door de penningmeester vult u bij aanmelding 
een machtigingsformulier in.
 
Het bedrag van € 55,00 per kwartaal  wordt aan het begin van het kwartaal geïnd,
dus in januari, april, juli en oktober.

Voor vragen over de contributie kunt u de penningmeester mailen: 

penningmeester@srz-hellendoorn.nl


Pasjes

Iedere cliënt van de SRZ moet in het bezit zijn van een toegangspasje van zwembad Het Ravijn.

U kunt dit zelf aanschaffen bij de receptie van het bad. De kosten hiervan zijn € 7,50 
(wanneer u het pasje weer inlevert, ontvangt u de borg van € 4.00 terug).

Vermeldt u er wel bij dat het voor SRZ is, zodat de juiste uren op de pas komen te staan. 

 

Afmelden

U kunt zich alleen op de volgende manieren afmelden als deelnemer:

  • via een mutatieformulier, dat u kunt krijgen bij de begeleiding aan het bad 
  • via een mail naar: penningmeester@srz-hellendoorn.nl 
  • via een brief naar: SRZ p/a Reigersbek15, 7443 TS te Nijverdal

Wilt u zich altijd schriftelijk afmelden per mail of brief en niet telefonisch?

Afmelden dient 14 dagen voor het nieuwe kwartaal (dus voor half maart, half juni, half september of half december) te geschieden. Het lopende volle kwartaal moet worden betaald en er wordt geen contributie van het betreffende kwartaal terugbetaald.


Ziekmelding

Wilt u een langdurige ziekmelding of operatie doorgegeven aan de begeleiding aan het bad?