1.jpg

Bewaarboekje

 

STICHTING REVALIDATIE ZWEMMEN

Hellendoorn en Omstreken

 

BEWAAREXEMPLAAR 

Van de redactie

 

Voor u ligt het bewaarboekje van de Stichting Revalidatie Zwemmen

We hopen dat u het met aandacht leest, want er staat belangrijke informatie in zoals: zwemtijden, vakantiedata, contactgegevens, regels in en om het bad e.d.

Voor belangrijke mededelingen wordt u via de website of d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Dus houdt u de website www.srz-hellendoorn.nl ook in de gaten.

Wanneer u wel een e-mailadres heeft, maar toch de nieuwsbrief niet via de mail ontvangt,

wilt u dan een mailtje sturen naar redactie@srz-hellendoorn.nl?

Is uw e-mailadres veranderd, geeft u dat dan s.v.p. ook door. Klik hier om het bewaarboekje te printen

 

Redactie: Gerda op den Dries redactie@srz-hellendoorn.nl

 

Bewaar dit boekje goed!

Vakanties

Data

   

Herfstvakantie

21 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 t/m 23 februari 2020

Goede vrijdag/Pasen

10 t/m 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 05 mei 2020

Hemelvaart

21 t/m 22 mei 2020

Pinksteren

01 juni 2020

Zomervakantie

06 juli t/m 16 augustus 2020


 

Woord van het bestuur

 

De S.R.Z. is een stichting waarvan de deelnemers, tijdens onze uren, op een verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van het warme bad van

zwem-sport-zorg-centrum Het Ravijn in Nijverdal.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we een aantal uren per dag aanwezig. Voor een ieder is er een mogelijkheid om te bewegen in het warme water van 31,5 ° C, voor veel mensen met lichamelijke klachten een uitkomst.

 

Men kan deelnemen aan aangepast aquagym, aquajoggen, conditie verbeteren, baantjes zwemmen en ontspanningslessen.

Dit alles onder geschoolde begeleiding .

We zijn een stichting waarbij het niet gaat om prestatie, maar juist om het op individuele manier deelnemen aan activiteiten. Ook het sociale aspect speelt hierbij een grote rol.

Het zijn niet alleen inwoners van de gemeente Hellendoorn, maar men komt ook uit o.a. Raalte, Rijssen, Lemelerveld, Luttenberg, Holten, Heino e.o.

 

Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter:             Roel van de Berg                  info@srz-hellendoorn.nl

Penningmeester:  Wijnanda Hoogland              penningmeester@srz-hellendoorn.nl

Secretaris:              Trudie Teunis                      nfo@srz-hellendoorn.nl

                                                                           Reigersbek 15 7443 TS Nijverdal

                                                                           0548 - 61 44 78

2e Secretaris:         Henriëtte Grooten               info@srz-hellendoorn.nl

Bestuurslid:           Gerda op den Dries             redactie@srz-hellendoorn.nl

                                       

Contributie

 

De contributie bedraagt € 220,- per jaar en wordt in 4 gelijke delen per kwartaal geïnd.

Voor het innen van de contributie door de penningmeester vult u bij aanmelding een machtigingsformulier in.

Het bedrag van € 55,- per kwartaal wordt aan het begin van het kwartaal geïnd, dus in januari, april, juli en oktober.

Voor vragen over de contributie kunt u de penningmeester mailen:

penningmeester@srz-hellendoorn.nl

 

Pasjes

 

Iedere deelnemer van S.R.Z. moet in het bezit zijn van een toegangspasje van zwem-sport-zorg-centrum Het Ravijn.

U kunt dit zelf aanschaffen bij de receptie van het zwembad. De kosten hiervan zijn  € 7,50 (wanneer u het pasje weer inlevert, ontvangt u de borg van € 4,00 terug).

Vermeldt u er wel bij dat het voor S.R.Z. is, zodat de juiste uren op het pasje komen te staan.

Elke keer dat u komt zwemmen, moet het pasje door de scanner bij het binnenkomen.

N.B. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij ongevallen ten gevolge van nalatigheid en/of onverantwoord gedrag van derden.

 

Afmelden

U kunt zich alleen op de volgende manieren afmelden als deelnemer:

  • via een mutatieformulier, dat u kunt krijgen bij de begeleiding aan het bad
  • via een mail naar penningmeester@srz-hellendoorn.nl
  • via een brief naar: S.R.Z. p/a Reigersbek 15, 7443 TS te Nijverdal                                                                           

Wilt u zich altijd schriftelijk afmelden per mail of brief en niet telefonisch.

Afmelden dient 14 dagen voor het nieuwe kwartaal (dus voor half maart, half juni, half september of half december) te geschieden.

Het lopende volle kwartaal moet worden betaald en er wordt geen contributie van het betreffende kwartaal terugbetaald.

Heeft u vragen over het zwemmen bij SRZ, deze kunt u stellen aan de leiding bij het bad, per mail of telefoon.

Ina Muller: inamuller@gmail.com  Tel: 0548 - 61 31 40.

Voor andere vragen over regels, betalingen e.d. is het bestuur verantwoordelijk en dient u contact met het bestuur op te nemen via info@SRZ-Hellendoorn.nl of telefonisch met onze secretaris Trudie Teunis tel. 0548 - 61 44 78. Het is heel vervelend als de begeleiding hiermee wordt belast.

 

Begeleiding

Een bestaande regel van 2x per week mogen zwemmen, hebben we losgelaten. Dit geldt niet voor de ontspanningslessen. In overleg met de begeleiding kunt u nu vaker komen zwemmen, mits de groepsgrootte het toelaat. U kunt kiezen waaraan u deel wilt nemen, aquagym, aquajoggen of conditie opbouwen. Tijdens de ontspanningsles drijft u met drijfmiddelen in het water en wordt er op rustige muziek oefeningen gedaan in tweetallen. De deelnemers ervaren deze les als zeer prettig en ontspannend.

De begeleiding bestaat uit 4 personen

Zij zijn allemaal opgeleid en hebben verschillende cursussen gevolgd om u zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zij zijn altijd met z’n tweeën aanwezig.

 

N.B. Ga niet te vroeg naar het zwembad.

        Houdt u aan de afgesproken lestijden!

        Het is niet toegestaan om in het water te gaan indien de leiding nog niet aanwezig is.

 

 Wilt u een langdurige ziekmelding of operatie doorgeven aan de begeleiding?

 

Regels in en rond het bad          
 
Opmerking vooraf: Elke deelnemer heeft een “beperking” waardoor hij/zij wellicht niet zo snel kan reageren.
Wilt u daar rekening mee houden?
 
Verder:
  • Een vriendelijk verzoek van de begeleiders:                                                                                                        Beperk het praten zoveel mogelijk als wij les geven! Het weerklinkt erg in het bad.
  • Aquagym is in het ondiepe gedeelte, aquajoggen in het diepe. Indien er vermeld  staat “aquagym en aquajoggen” en u wilt aan geen van beiden meedoen, kom dan niet dat lesuur.
  • Vrij zwemmen in het diepe gedeelte tegen de wijzers van de klok in.
  • Als u mee wilt doen met aquajog-lessen moet u eerst een aantal inwerklessen

 volgen. De aquajog-groep heeft een bepaalde conditie opgebouwd. Overleg met de

 begeleiding wanneer u het best kunt komen.

  • Voor u het bad ingaat, eerst afspoelen!
  • Draag badslippers voor de hygiëne en om uitglijden te voorkomen.
  • Zorgt u ervoor dat u uw kleding niet in het badhokje laat liggen, maar berg ze op in

 een locker en sluit deze af. 

 

Bewaar dit schema goed!            

 

Zwemtijden                     ondiepe gedeelte                                                           diepe gedeelte v.h.bad

Maandag

11.30 - 12.15 uur             baantjes zwemmen

12.15 - 13.00 uur             onder begeleiding en individuele ontspanning          

13.00 - 13.45 uur             aquagym                                                                     (aangepast) aquajoggen

13.45 - 14.30 uur             aquagym                                                                     aquajoggen


Dinsdag 

10.15 - 11.00 uur             ontspanningsles met 1 op 1 begeleiding

11.00 - 11.45 uur             vrije oefeningen met individuele begeleiding

11.45 - 12.30 uur             aquagym                                                                     aquajoggen

12.30 - 13.15 uur             aquagym                                                                     aquajoggen

13.15 - 14.00 uur             aquagym                                                                     aquajoggen


Donderdag

08.15 - 09.00 uur             aquagym                                                                      aquajoggen

                                            Lessen  vanaf 9.30 uur in DOELGROEPEN bad!!!

09.30 - 10.15 uur             aquagym ontspannen met o.a. aquajoggen/zwemmen

10.15 -.11.00 uur             ontspanning met tweetallen en zwemmen

 

Vrijdag

08.00 - 08.45 uur             aquagym                                                                       aquajoggen

08.45 - 09.30 uur             aquagym                                                                       aquajoggen

09.30 - 10.15 uur             aquagym                                                                       aquajoggen

10.15 - 11.00 uur             ontspanning en zwemmen onder begeleiding

10.45 - 11.30 uur             ontspanningsles met tweetallen(doelgroepenbad)